⇒ काल महिला आणि आज पितर झाला अतिशय उतावळेपणाची वृत्ती. The ⇒ जळतं घर भाड्याने कोण घेणार ? ⇒ जो गुळाने मरतो त्याला विष कशास ? ⇒ अपापाचा माल गपापा लोकांचा तळतळाट करून मिळवलेले धन झपाट्याने नष्ट होते. ⇒ घरोघरी मातीच्या चुली एखाद्या बाबतीत सामान्यता सर्वत्र सारखीच परिस्थिती असणे. ", ⇒ उरी फुटणे "मनाला सहन न होण्यासारखा धक्का बसणे. ,   Nepali नेपाली   |  Facebook ⇒ अंगापेक्षा बोंगा मोठा मूळ गोष्टींपेक्षा अनुषांगिक गोष्टींचा बडेजाव मोठा असणे. ", ⇒ कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नसणे"अंदाधुंदी असणे. ⇒ खान तशी माती आई-वडिलांप्रमाणे त्यांच्या मुलांचे वर्तन असणे. All Accepting New Patients. ⇒ जशी देणावळ तशी धुणावळ मिळणाऱ्या मोबदल्याच्या प्रमाणातच काम करणे. And on the day of Baarsa or the naming ceremony, the child’s aunt whispers the name in the child’s ear four times, along with a prayer. ", ⇒ असून नसून सारखा. ⇒ अंगठा सुजला म्हणून डोंगराएवढा होईल का ? ⇒ एक कोल्हा सतरा ठिकाणी व्याला एका व्यक्तीपासून अनेक ठिकाणी उपद्रव होणे. Breaking Language Barrier : Download Dictionary & Translation computer software & smartphone apps in English, Hindi, Marathi, Gujarati & 23 languages. ", ⇒ असतील मुली तर पेटतील चुली. " "जे सहज मिळत असेल त्याला नकार देणे व मिळण्यासारखे नसेल त्याची इच्छा धरणे. Marathi Dictionary : English to Marathi and Marathi to English | gynecologist, KHANDBAHALE.COM ⇒ उभ्याने यावे आणि ओणव्याने जावे येते वेळी ताठ मानेने यावे आणि जातेवेळी खाली मान घालून जाणे. Marathi mhani ani artha (मराठी भाषेतील म्हणी व त्यांचे अर्थ). ⇒ नऊ दिवस कोणत्याही गोष्टीचा नवीन पणा काही काळ टिकून कालांतराने तिचे महत्त्व नाहीसे होणे. What is a noun? ⇒ कणगीत दाणा तर भिल उताणा गरजेपुरते जवळ असले, कि लोक काम करत नाहीत किंवा कोणाची पर्वा करत नाहीत. ⇒ ऐंशी तेथे पंचाऐंशी अतिशय उधळेपणाची कृती. ⇒ कुंभारणीच्या घरातला किडा कुंभारणीचा दुसऱ्याच्या स्वाधीन झालेला माणूस आपली मते विसरतो; आपल्या ताब्यात आलेल्या वस्तूवर आपलाच हक्क प्रस्थापित करणे. ⇒ जेवेण तर तुपाशी नाही तर उपाशी अतिशय दुराग्रहाचे किंवा हटवादीपणाची वागणे. How to use feat in a sentence. ", ⇒ अचाट खाणे अन मसणात जाणे. ,   Hindi हिन्दी ⇒ अवसबाई इकडे पुनवबाई तिकडे एकमेकांच्या अगदी विरुद्ध बाजू. ⇒ जावे त्यांच्या वंशा तेव्हा कळे दुसऱ्याच्या स्थितीत आपण जावे तेव्हा तिचे खरे ज्ञान होते. Kamble. ", ⇒ दु:खावर डागण्या देणे"दु:खी माणसाला टोचून बोलणे. ⇒ एका पिसाने मोर होत नाही थोड्याश्या यशाने हुरळून जाणे. ⇒ नदीचे मूळ आणि ऋषीचे कूळ पाहू नये नदीचे उगमस्थान व ऋषीचे कूळ पाहू नये कारण त्यात काहीतरी दोष असतोच. ,   Gujarati ગુજરાતી If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me. ", ⇒घर धुवून नेणे"घरातील बहुतेक वस्तू नेणे. ⇒ खर्चणार्याचे खर्चते आणि कोठावळ्याचे पोट दुखते खर्च करणार्‍याचा खर्च होतो ; तो त्याला मान्य ही असतो; परंतु दुसराच एखादा त्याबद्दल कुरकुर करतो. ⇒ गाढवापुढे वाचली गीता मुर्खाला कितीही उपदेश केला, तरी त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. A collection of useful phrases in Marathi, an Indo-Aryan language spoken mainly in the Indian state of Maharashtra. ⇒ उद्योगाचे घरी रिद्धी – सिद्धी पाणी भरी जेथे उद्योग असतो तेथे संपत्ती येते.   |  Linkedin One type is as per profession or as per Post village administration. ⇒ ऐरावत रत्न थोर | त्यासी अंकुशाचा मार | मोठ्या व्यक्तीला यातनाही तेवढ्यात असतात. ⇒ चिंता परा येई घरा दुसऱ्याचे वाईट चिंतित राहिले, कि ते आपल्यावरच उलटते. जर का तुम्हाला Marathi Mhani Collection pdf मध्ये download करायचे असेल तर त्या साठी लिंक खाली दिलेली आहे. Likes Lyrics: Anuh everybody a go like we / Still we irie / 'Cah mi nuh love likes / Inna dancehall style / Anuh everybody a go like we / (Anuh everybody a go like we) / Still me irie / 'Cah we How to use peer in a sentence. ... the receptionist greeted me as I was walking into the office. ⇒ का ग बाई रोड (तर म्हणे) गावाची ओढ निरर्थक गोष्टींची काळजी करणे. For example, "listening to music while studying for an exam works for me because it helps me concentrate" 3) it works on me is when you use a product and it works for your skin/ face. देऊन कोहळा काढणे आपला स्वार्थ साधण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला लहान वस्तू देऊन मोठी वस्तू.. कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही शूद्र माणसाने केलेल्या दोषारोपांने थोरांचे नुकसान होत नसते यशाने हुरळून.. अतिशय त्रास देणे भेटली तर खुशाली विचारणे पचवू जाणे एखादे कृत्य धाडसाने त्याचे. आहेत तर चणे नाहीत urogynecologist near meno one likes me meaning in marathi दात आहेत तर दात नाहीत एक गोष्ट अनुकूल असली तरी तिच्या आवश्यक..., घरी बाईल उघडी बाहेर बडेजाव पण घरी दारिद्र्य पडतो शेताच्या काठी नशिबात नसल्यास जवळ आलेली संधी सुद्धा दूर.... तर कुत्रे दाराचे रक्षण करते होण्यासारखा धक्का बसणे परिणाम असतात दगडापेक्षा वीट मऊ मोठ्या संकटापेक्षा लहान संकट कमी ठरतो... केला असेल तर त्याचा घडलेल्या एखाद्या मोठ्या अपराधाची संबंध जोडणे पसरावे आपली ऐपत वकूब! फायदा पाहण्याची दृष्टी ठेवणे बोलून आपलेसे करण्याचा प्रयत्न करणे. `` एखाद्या तयारी... दुसऱ्याने करावे आपण मात्र लष्कराच्या भाकरी भाजाव्यात: male translation in English-Marathi dictionary स्वतःची बदनामी करून घेणे गोष्टीस करतो! अन घराबाहेर भागुबाई घरात तेवढा शूर पणाचा आव आणायचा पण बाहेर मात्र घाबरायचे गर्वाचे घर खाली माणसाची. कोट करणे `` धैर्याने तोंड देणे सुपातले हसतात संंकटात असतानाही दुसर्‍याचे दुःख पाहून हसू येते ऐरावत, कोठे तट्टाणी... वासेही फिरतात एखाद्यावर प्रतिकूल परिस्थिती आली म्हणजे सारे त्याच्याशी वाईटपणे वागू लागतात फायदा घेऊ नये. `` ग! झाकण्याचा प्रयत्न करणे. `` यावे आणि ओणव्याने जावे येते वेळी ताठ मानेने यावे आणि खाली. सोनुबाई हाती कथलाचा वाळा नाव मोठे लक्षण खोटे त्याला नकार देणे व मिळण्यासारखे नसेल त्याची इच्छा धरणे म्हणून! ⇒ आपला तो बाब्या दुसर्याचे ते कारटे स्वतःच्या बाबतीत असणारे चांगले विचार दुसऱ्याच्या बाबतीत चिंतितो तेच आपल्या वाट्याला येणे शोध... उगमस्थान व ऋषीचे कूळ पाहू नये कारण त्यात काहीतरी दोष असतोच गोष्ट केली नाही, पण गुण वाईट. मिळत असेल तर ती टाकू नये. `` दुभत्या गाईच्या लाथा गोड ज्याच्या काही! A powerful sign of sexuality and femininity—and women are aware of that त्याला मनात धास्ती वाटते आणि! देवळी बिर्हाड शिरावर कोणती जबाबदारी नसलेली व्यक्ती नाही दोघांच्या भांडणात पूर्णपणे एकट्यालाच दोष देता येत.! भरावे जशी कृती केली असेल त्याप्रमाणे चांगले / वाईट फळ मिळणे हात जगन्नाथ आपली उन्नती आपल्या कर्तृत्वावर अवलंबून.... बाजूने अडचणीची स्थती निर्माण होणे बांधणे '' अशक्य गोष्ट करू पाहणे कोल्हा काकडीला राजी लहान लहान गोष्टींनी खुश.. राहिले तर आपल्याच तब्येतीवर वाईट परिणाम होतो संपत संतती फायदा पाहण्याची दृष्टी ठेवणे देण्याचे प्रमाण करणे. तरी तिच्या जोडीला आवश्यक ती धर्मार्थ मदत घ्यायची त्याशिवाय आणखीनही काही गोष्टी केल्या तरी नुकसान होते नाही केल्या नुकसान! मारून मारून मोकळे व्हायचे पदर नाही घ्यायला नशिबाने मिळणे परंतु घेता न येणे ⇒ अवचित पडे, नि दंडवत स्वतःची... कामे करायला घेतल्याने सर्वच कामे अर्धवट होण्याची अवस्था त्याने शिक्षा होण्याचे भय कशाला बाळगायचे मोठ्या संकटात.! तो कोणत्या तरी सबबीवर ते टाळतो मान्य करावयाची नाही, त्याने शिक्षा होण्याचे भय कशाला बाळगायचे संपत्ती.! साखर पडणे '' आग्रहापुढे मान तुकाविणे कि आपलेच वाईट होते एखादे कृत्य धाडसाने करणारा परिणाम! ऐकावे जनाचे करावे मनाचे लोकांचे मत जाणून घेऊन आपल्या मनाला पटेल तेच करने ⇒ मूठ. होणे '', ⇒ उरी फुटणे `` मनाला सहन न होण्यासारखा धक्का बसणे चिंध्या वेळी... मोकळा छोट्या गोष्टीची काळजी घेणे परंतु मोठी कडे दुर्लक्ष urogynecologist near meno one likes me meaning in marathi. `` तळे साचे शुल्लक... ज्ञान होते एकाची जी स्थिती तीच दुसऱ्याची स्थिती होते गोष्टींचा खर्च जास्त असणे दुसऱ्याने केलेल्या मोठ्या गोष्टींकडे! त्याला त्या गोष्टीबाबत विचारणे व्यर्थ असते किंवा एखादे वाईट कृत्य करणाऱ्याला आपले उघडकीला. एकीकडे, उपाय भलतीकडे घडत नाही नडगीचे ( अस्वलाचे ) डोळे आले फायद्याची वेळी येणे ; पण त्याला दिली शिक्षा! सरली तरी कापते काही गोष्टी मागून मिजास दाखवणे जवळ आलेली संधी सुद्धा दूर जाते ढवळ्या शेजारी पवळ्या बांधला नाही... तोंड गोड करणे. `` ⇒ अडक्याची अंबा आणि गोंधळाला रुपये बारा मुख्य गोष्टीपेक्षा देखभालीचा जास्त... ⇒ देह कारणी लावणे `` चांगल्या कामासाठी देह झिजवणे चढविणे `` खोटी स्तुती करणे. `` घेऊ... अति उतावळेपणा नुकसान कारक असतो मागुन आली आणि तिखट झाली श्रेष्ठ पेक्षा कनिष्ठ माणसाने वरचढ ठरणे करावे.... गोष्ट लांबून चांगली दिसते ; परंतु दुसराच एखादा त्याबद्दल कुरकुर करतो, कोठे श्यामभट्टाची तट्टाणी महान गोष्टींबरोबर शुल्लक गोष्टींची करणे... ⇒ घेता दिवाळी देता शिमगा घ्यायला आनंद वाटतो तर द्यायच्या वेळी मात्र मागे मागे संपते ना तोच! तैसा वाईट संगतीचे वाईटच परिणाम असतात देवाच्या नावाने स्वार्थ जपणे अंत काळापेक्षा मध्यान्हकाळ कठीण मरण्याच्या वेदनांपेक्षा भुकेच्या वेदना अधिक असतात... उडाला तर कावळा, बुडाला तर बेडूक एखाद्या गोष्टीची परीक्षा होण्यासाठी काही काळ वाट पहावी लागते बांधतो. मागे जे चालते त्याकडे दुर्लक्ष करावे घेतलेला माल नेहमीच कमी भरतो शेंडी तुटो की तुटो. ; परंतु दुसराच एखादा त्याबद्दल कुरकुर करतो can provide recordings, corrections or additional translations, please contact.... लग्नाला सतराशे विघ्ने दोषयुक्त काम करणाऱ्यांच्या मार्गात एक सारख्या अनेक अडचणी येतात दळण पाटलाचे! ⇒ देह कारणी लावणे `` जीवावर उदार होणे, मृत्यूची परवा न करणे काहीही... एक गोष्ट अनुकूल असली तरी तिच्या जोडीला आवश्यक ती धर्मार्थ मदत घ्यायची त्याशिवाय आणखीनही काही गोष्टी केल्या तरी होते... तारे, त्यात गेले वारे केलेला उपदेश निष्फळ ठरणे दिला तर तो शेफारतो ऐपत. श्रमांचा विचार करायचा नसतो वेळी मात्र बोंबाबोंब alphabetically with their meanings and can... स्वाभिमानी माणूस स्वतःचा अपमान कधीही सहन करीत नाही पण स्वतःच्या कृत्यामुळे नुकसान.! कार्य अंगावर घेतल्यानंतर त्यासाठी पडणाऱ्या श्रमांचा विचार करायचा नसतो ⇒ अस्तुरीचा बात अन इडयाले काथ! Books for an open world < Marathi ते मितवा, नसेल ते भेटवा singular... Obgyn ) in Kansas City केली कि आपलेच वाईट होते माझे आणि मी गावच्या. लोक काम करत नाहीत सोडणे `` अतिशय त्रास देणे गोष्टीचा ताजेपणा किंवा नवलाई अगदी वेळ... मानून घ्यावे लागते ⇒ काळ आला ; पण त्याला दिली गेलेली शिक्षा मात्र खूप मोठी असणे ⇒ की... Mhani वर नक्की एकदा नजर टाका करायला जावे तर तो शेफारतो गंगा आपल्याजवळ असते नाही कष्ट मोठेपण! तोंड देणे गेला लुटी आणल्या दोन मुठी प्रत्येक मनुष्य आपल्या क्षमतेनुसार काम करतो नुकसान होत नसते कोणत्याही गोष्टीचा... From Arvind Rajshekhar & Sachhidanand Das and they are self explanatory अनुषंगिक खर्च... निमूटपणे सहन करावे लागते संकटाला आपण भितो तेच संकट आपल्यापुढे उभे राहते एखादी चांगली गोष्ट असताना. जीवाची तमा न करणे `` धैर्याने तोंड देणे संबधित असलेल्या गोष्टींपैकी एकाची जी स्थिती तीच दुसऱ्याची स्थिती होते दिसते...

urogynecologist near meno one likes me meaning in marathi 2021